Regulátory tlaku Scubapro - díl 1

Regulátory tlaku Scubapro - díl 1

3. 1. 2009 | Tomáš Melichárek

Jak se starat o váš regulátor tlaku

 

 

V naši nabídce naleznete celou řadu automatik Scubapro a Seemann. Již od 9990,- kč včetně oktopusu.

Regulátor tlaku, neboli automatika, představuje jednu z nejdůležitějších součástí výstroje potápěče. Při cestách do světa ticha pod vodní hladinou se bez automatiky neobejdete.

V následující sérii článků si vysvětlíme, co dělat, aby automatika sloužila spolehlivě a dlouho, jak ji správně používat a udržovat. Správná údržba a správný způsob používání jsou důležité po celý rok, ale obzvlášť v zimním období a v zimních podmínkách.

 

1. Důležitá fakta

Pro Vaši bezpečnost během používání SCUBAPRO® vybavení je důležité, abyste věnovali zvláštní pozornost těmto skutečnostem:

Před používáním veškerého potápěčského vybavení je nutné, aby se uživatel seznámil s podmínkami a způsobem použití, které v e svém návodu uvádí výrobce a těmto podmínkám dobře porozumněl. V tomto článku se pokusíme tomuto porozumnění pomoci.

Vybavení je možno používat pouze při dodržování podmínek popsaných výrobcem a výhradně pro účely stanovené výrobcem.

Vybavení musí být nejméně 1x za rok zkontrolováno (např. přezkoušeno, provedena údržba a je-li třeba i opraveno) autorizovaným servisním technikem SCUBAPRO®. O provedení údržby musí být vytvořen písemný záznam (nejlépe pomocí služby SCUBAPRO® Log/Service Book). Pro údržbu a opravu smí být použity vždy jen originální součástky SCUBAPRO®.

Pokud bylo jakékoliv vybavení kontrolováno nebo opravováno osobou, která nebyla proškolena výrobcem SCUBAPRO® nebo pokud vybavení bylo používáno pro jiné než výrobcem specifikované účely, přechází zodpovědnost za správnou a bezpečnou funkci vybavení na vlastníka/uživatele.

Pokyny a návody obsažené v tomto dokumentu vychází z nejnovějších informací shromážděných před vytištěním. Výrobce SCUBAPRO® má právo kdykoli provést jakékoli změny.

Při přepravě potápěčského vybavení je třeba se řídit místními předpisy.
 

2. Terminologie a způsob použití

Rekreační potápěčské vybavení SCUBAPRO® se skládá ze samoplnícího otevřeného okruhu stlačeného vzduchu, dýchacího zařízení pod vodou (tj. SCUBA). SCUBA je vybavení, které umožňuje potápěči dýchat pod vodou díky tomu, že má s sebou přenosnou zásobu regulovaného stlačeného vzduch.

Účelem systému dýchacího regulátoru je redukovat tlak stlačeného vzduchu v lahvi a zásobovat vzduchem potápěče podle potřeby. Systém má výstupy pro měření tlaku pod vodou a hadice středotlaku pro nafouknutí jacketu ovládacího přístroje, potápěčského obleku, atd.

Poznámka

Pro jednoduchost budeme dále tlakové regulátory označováný jako regulátory „prvního a druhého stupně“.

Systém dýchacího regulátoru se skládá z prvního stupně regulátoru s jedním nebo více druhými stupni regulátorů, které mají omezenou hloubku. Jednotlivé potápěčské aktivity jsou omezeny zkušenostmi a kondicí jednotlivého potápěče. SCUBA by neměla být použita hlouběji než 50 metrů.

Podle normy EN 250 2000 se potápěčská sestava SCUBA skládá nejméně z následujících částí:

  • Láhev se stlačeným vzduchem, která vyhovuje národním předpisům odpovídajícím evropskému standardu
  • Dýchací regulátor, který se skládá z prvního a druhého stupně regulátorové soupravy
  • Obličejová maska a náustek celoobličejové masky nebo potápěčská přilba
  • Konstrukce nebo přidržovače pro láhev se vzduchem s možností připevnit výstroj
  • Nosicí systém
  • Bezpečnostní systém zahrnující nejméně jeden z následujících prvků:

        a)       zařízení pro měření tlaku

        b)       rezervní ventil

        c)       zařízení upozorňující na nízký tlak

  • Pokyny pro používání musí být součástí dodávky koncovému uživateli

3. Technická bezpečnostní nařízení

Při každém ponoru byste se měli řídit doporučeními pro rekreační potápění. Před tím, než se zúčastníte jakékoli potápěčské činnosti, byste měli být odborně teoreticky i prakticky připraveni.

Pozor! I když je prostudování této série článků užitečné, nelze tím nahradit kvalifikovaný kurz potápění !
Studenti potápění by měli před zahájením kurzu podstoupit potápěčské lékařské vyšetření. Každý aktivní potápěč by měl lékařskou prohlídku absolvovat podle individuálního rozhodnutí lékaře.

Vzduchové lahve by měly být plněny pouze kvalitním stlačeným vzduchem (v souladu s EN 132). Špatná kvalita vzduchu může být příčinou koroze tvořící se v lahvi a vést k zamrznutí regulátorového systému a selhání při nízké teplotě okolí. Při přepravě lahví by se mělo povšimnout národního a místního nařízení pro přepravu nebezpečného zboží (GGVS). Nařízení pro používání vzduchových lahví je zahrnuto v dokumentu „používání a manipulace plynů“ (TRG 402, para 4 a 5)

Potápěčský regulátor do studené vody

Mimo požadavky podrobně popsané v části „2 - Terminologie a způsob použití“ SCUBA sady určené pro použití v jistých výjimečných podmínkách musí splňovat dodatečná kritéria:

  • Kdykoli je třeba mít možnost zjistit množství zbývajícího vzduchu (např. jeskyně, dutina, běžné potápění nebo potápění pod ledem) a je potřeba mít tlakoměr (spg)
  • Když je nemožné nebo obtížné použít tlakoměr (např. vinou nízké viditelnosti) je nutné mít rezervní ventil nebo aktivní varující systém.
  • Všechny redukční ventily, které jsou určeny do studených vod ( T.I.S ) se dále budou uvádět bez zkratky ( T.I.S )


Příště si detailně popíšeme, z čeho se běžná automatika skládá, jak se připojuje k tlakové lahvi a uvedeme mnoho technických podrobností.

>> Pokračování - díl 2 >>

 

[RSS]

 

Vaše názory