Regulátory tlaku Scubapro - díl 3

Regulátory tlaku Scubapro - díl 3

1. 1. 2009 | Tomáš Melichárek

Jak se starat o váš regulátor tlaku.

 

Ve třetím dílu se seznámíme s praktickými kroky, které je třeba provádět před použitím a po použití automatiky, a dále s detailyspojenými s údržbou a obecnými doporučeními výrobce.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7. Příprava před ponorem

Před jakýmkoli ponorem:

Když je sestaven celek SCUBA zabezpečuje, že všechny používané komponenty vyhovují požadavkům  národního nebo evropského standardu.

a.        Před spojením regulátoru prvního stupně do ventilu láhve zkontroluj a ujisti se, že je volný bez             nečistot a že o-kroužek je na místě a nepoškozen. Rovněž zkontroluj ventil láhve.

b.        Uprav jacket (odvolávající se na vhodné instrukce uživatelského průvodce).

c.         DIN konektor: Zašroubuj konektor prvního stupně do přijímací části ventilu láhve. Zašroubuj kroužek konektoru s napnutými prsty a neměj strach o zkřížení závitu. Pro maximální pohodlí nastavte regulátor, středotlaká hadice by měla být horizontálně a výstup přes pravé rameno.

d.        INT konektor (třmenový systém): Místo části konektoru prvního stupně přes přijímací část ventilu lahve. Zkontroluj, že zapečetěné povrchy se dobře spojují a zašroubuj třmen napnutými prsty dolů. Pro maximální pohodlí nastavte regulátor, středotlaká hadice by měla být horizontálně a výstup přes pravé rameno.

e.        Řídící vakuový test se zavřeným ventilem/ly lahve vyzkoušejte lehce dýchání z druhého stupně. Mělo by být možné dosáhnout a udržovat vakuum bez proudícího vzduchu skrz celek. Pro každý regulátor druhého stupně tuto proceduru opakujte.

f.         Řídící test prosakování vysokého tlaku. Pomalu úplně otevřete ventil lahve, pak otočte knoflík zpátky o 1/4.

VAROVÁNÍ: Skleněná plocha tlakoměru by neměla směřovat na Vás nebo jinou osobu, když otevíráte ventil lahve. Zavřete ventil(y) lahve a vyzkoušejte tlakoměr. Ukazující tlak by neměl klesnout během rozpětí jedné minuty. Opět otevřete ventil(y) lahve.

g.       Zkontrolujte funkčnost rezervní páčky ( jestli že je namontována ).  Rezervní páka musí být volná, aby se pohybovala směrem dolů po celé dráze. Když používáte mechanickou rezervu, ujistěte se, že je zvolena správná pozice (ovládací páčka je v horní pozici ).

h.       S otevřeným ventilem/y lahve a náustkem druhého stupně v ústech se několikrát opakovaně zhluboka nadechněte, aby jste vyzkoušeli správnou funkci.

VAROVÁNÍ: Nešroubujte středotlakou hadici do vysokotlakého otvoru. Nepoužívejte jakoukoliv formu redukční vložky ke spojení středotlakých nebo vysokotlakých hadic. Toto může vést k vážným nehodám nebo úrazům.

8. Doporučené činnosti při ponoru

Zkontrolujte, že SCUBA výstroj je kompletní a že všechny požadavky na tuto výstroj jsou splněny ( odstavec 2 Terminology / Applications ). Obleč si výstroj a nastav řemínky jak je potřeba pro správné a bezpečné uchycení (instrukce uživatelského průvodce pro urychlovací systémy / jackety ). Vložte náustek do úst a proveďte několik hlubokých nádechů, abyste se ujistili, že celek stále dobře pracuje.Když máte druhý stupeň mimo ústa náhodný stlačením sprchové membrány může dojít k náhodnému unikání automatu „ Free Flow“. „Free Flow“ můžeme zastavit tím, že překryjeme náustek rukou. Naplnění druhého stupně vodou může být také příčinou „Free Flow“ při vniknutí vody do automatu. Před začátkem ponoru by měl mněl být Venturi ( difuzér ) nastaven na MIN nebo páčka nastavena na PRE-DIVE ( obr. 3,4,5 ). Když požíváte regulátor druhého stupně jako Octopus Venturi by měl být nastaven na MIN nebo páčka nastavena na PRE DIVE po dobu trvání ponoru.

Aby se dosáhlo neutrálního vztlaku pod vodou, používá se regulátor vztlaku a „Pomoc plaváním“ ( Combined Buoyancy Control and Swim Assistance ) a  dále zátěžní opasek. Kontrola vztlaku by měla být provedena v mělké vodě, pokaždé pokud se potápíte s novým vybavením nebo na novém místě. Během ponoru by měla být zásoba vzduchu sledována na tlakoměru v pravidelných intervalech. Každý ponor by měl být plánovaný a prováděný, aby Vám zůstala přiměřená rezerva vzduchu pro stav nouze ( 50 bar ).

8.1 Použití ve studené vodě

Když se potápíte v chladnější vodě než  10o C, dodržujte následující pravidla:

1.        Používejte pouze regulátory které jsou zkonstruované a certifikované (CE) pro použití ve studené vodě. SCUBAPRO®  regulátory prvního stupně . Mk 2, Mk 10 Plus, Mk 16, Mk 18, Mk 20, které jsou smontovány s nastaveným T.I.S., přístroje mohou být použity se SCUBAPRO®   regulátory druhého stupně do studené vody.

2.        Před použitím ve studené vodě pokud je možno vložte automat do teplé vody než začnete svůj ponor . Potom je regulátor připraven pro použití v teplotách pod 0o C. Nastavte páčku Venturi na  druhém stupni regulátoru vzduchu na minimum.

3.        Při vysokém proudění vzduchu skrz 1.stupeň se stane neobyčejně studeným.Jestliže je to možné vyhněte se vysoké spotřebě vzduchu ve velmi studené vodě např. Vysoký poměr dýchání součastně s použitím dalšího zařízení ( inflátor,suchý oblek,octopus) a zbytečnou zkoušku sprchy. Zajistěte že lahev bude naplněna pouze čistým a suchým vzduchem odpovídajícímu EN 132.

4.        Když se potápíte ve studené vodě, doporučujeme použít dvojitý ventil lahve v kombinaci se dvěma nezávislými a dvěma úplnými regulátory.Kdyby základní regulátor zamrzl, může být vyřazen z provozu a druhý normálně použit.

5.        Zamrznutím regulátoru se myslí, že tlak regulující mechanizmus v reg. Selže a začne „volně proudit“. Dýchání z takového regulátoru je závislé na množství vzduchu v lahvi.Dýchání možné pouze krátkou dobu.V tom případě podržte regulátor tak že púlka jeho náustku není v ústech z té volně odchází vzduch a skrz druhou opatrně dýcháme .( Nutno nacvičit v bazénu za použití tlačítka sprchy) Okamžitě začněte s vaším partnerem vystupovat.

9. Po ponoru

Sundejte SCUBA výstroj . Zavřete ventily lahve a vzduch vypusťte z celého systému pomocí tlačítka sprchy. V zařízení ve kterém již není tlak lehce odšroubujete z ventilu lahve. Uzavřete ucpávkou ventil a regulátor, aby jste zabránili vniku vody a nečistot.
 

10. Údržba

Regulátory SCUBAPRO®  jsou zkonstruovány jako velmi přesné a spolehlivé zařízení. Vaše bezpečnost je závislá na úplné a správné funkci celku. SCUBAPRO® používá pouze nejlepší a vyzkoušené materiály, aby byl zajištěn maximální výkon s minimální předpokládanou péčí.

Po ponoru v obzvlášť chlorované vodě (jakýkoliv bazén) důkladně opláchněte celek čistou pitnou vodou.

Vždy zajistěte, aby všechny otevřené konce byli zazátkované, a aby se tím zabránilo přístupu nečistot, vody a vlhkosti.

Skladování:

Pro druhé stupně  R190, R380, G250, stlačit knoflík 3mm a otočit knoflík sprchy o 20 o proti směru hodinových ručiček.

( patentováno ) ( pro použití stlačte tlačítko sprchy, které se vrátí zpět do původní polohy)

Náustky by měly být příležitostně vyčištěny v dezinfekčním roztoku. Pokud nebudete automatiku delši dobu používat, skladujte ji vždy čistou a suchou. Automatiku je nejlepší přenášet ve speciální polstrované brašně nebo kufříku.

VAROVÁNÍ:  

Plná lahev by měla být otevřena pouze s připevněnou sestavou regulátoru. Ventil vždy otevírejte opatrně a pomalu, aby se pomalu proudící vzduch mohl přizpůsobit okolním podmínkám. Zabráníte tím adiabatickému ději, při kterém může dojít ke vzniku námrazy na vnitřních i vnějších částech ventilů nebo automatiky.

Pryžové komponenty a těsnicí o-kroužky vyžadující mazání by měly být udržovány aplikací slabého silikonového mazadla. Nepoužívejte silikonové mazadlo na silikonovou membránu nebo membrány výdechového ventilu. Silikonové mazadlo aplikované na silikonové části může vést k jejich deformaci. Za žádných okolností by neměl být k mazání použit uhlovodík nebo jiné oleje ani rozpouštědla. Chemikálie mohou plastové části zcela zničit.
 

11. Údržba

Servisní kontroly by měl provádět pouze autorizovaný SCUBAPRO® servisní technik. Servisní kontrola se musí provádět každý rok nebo nejpozději po 100 ponorech ( cokoliv nastane dříve ). Jen tak lze uplatnit doživotní záruku. Autorizovaní SCUBAPRO ® dealeři jsou zároveň proškoleni SCUAPRO® servisním technikem.

12.Prohlídka

Hydrostatické testy regulátoru a tlakových lahví se provádí každé dva roky.

POZNÁMKA:  Hydrostatické testy a všechny opravy / inspekční testy vám provedou u vašeho SCUBAPRO® dealera.

13. Závady – opravy  

Špatná funkce

Možný proces

Řešení

Manometr vykazuje nulovou hodnotu

Prázdná lahev

Manometr je vadný

Vadný ventil lahve

Naplnit lahev

Oprava manometru*

Zkontrolovat ventil*

Uniká vzduch s vysokotl. Nebo sředotl. Otvoru

Uvolněná zátka

Jemně dotáhnout

Žádná dodávka vzduchu

Vadný regulátor

Prohlédnout regulátor*

Samospouštění sprchy druhého stupně

Venturiho efekt uveden do chodu

Středotlak je příliš velký

Přikrýt náustek dlaní

Ukončit ponor a zkontrolovat regulátor*

Vadný nebo znečištěný výdechový ventil

Zkontroluj druhý stupeň regulátoru *

* Požádejte o radu případně opravu v nejbližším servisním centru SCUBAPRO®

V našem autorizovaném servisním centru SCUBAPRO Dive Crew Prostějov provádíme veškeré odborné revize regulátorů.

Cena roční revize dle typu je cca 1200,- Kč

 << Předchozí díl 2 <<

 

[RSS]

 

Vaše názory