Freediving v Prostějově a Ostravě

Freediving v Prostějově a Ostravě

5. 8. 2009 | Tomáš Melichárek

Přijďte si ho vyzkoušet do Dive Crew v Prostějově nebo Ostrava! V přípravném kurzu se seznámite s nádechovým potápěním, jeho riziky a naučíte se správnému dýchání. Program probíhá jedno odpoledne teoríí, která je rozdělená do tří bloků doprovázená videem a bazénovým cvičením, kde si vyzkoušíte statickou apnoi…

 

Chcete vyzkoušet, co je freediving?

Cena kurzu 1500Kč

Co je statická apnoe?

Statická apnoe patří k bazénové kategorii, při které je cílem vydržet co nejdéle na jeden nádech. Nejobvyklejší je poloha na hladině s obličejem dolů. Účastník se při ní vznáší maximálně uvolněn fyzicky i psychicky.

První přípravný kurz proběhl ve dnech 4.-5.8.2009 v učebně Dive Crew a následně v Aquaparku Prostějov. K našemu překvapení kurz dopadl nad míru dobře.

Výsledky statické apnoe prvních účastníků:

Petr Ejem 2:48minut
Tomáš Tesař 3:27minut
Josef Badal 3:58minut
Sandra Šobrová 3:27minut

Další termín kurzu:

  • 2.9. od 16 do 19 hod
  • 3.9. od 7:30 do 9 hod

Pozor!!! Počet účastníků z důvodu efektivity kurzu je 6 osob, proto se dostatečně dopředu nahlaste v prodejně nebo u instruktorů!

S tojí to za to, jen najít odvahu a jít do toho.

Důležitá informace " Nikdy to nezkoušejte sami !!!

Těší se na Vás Vaši instruktoři Bob, Kuba a Tomáš.

 

[RSS]

 

Vaše názory