Popis funkce a servisu regulátorů tlaku ( Automatik ).

Technické vysvětlení funkce:

1 stupeň je nastaven tak, že redukuje tlak z lahve na konstantních 9-10 bar plus okolní tlak. Tzv. středo tlak je následně dodává do LP hadic a do 2 stupně. Konstrukčně nejlepším přenašečem tepla je mosaz, z které je vyroben 1 st. proto jsou tyto automatiky tak těžké. Obecně platí čím lehčí automatika tím horší přenos tepla je. Takový 1 st. je logicky určen pouze do teplých vod. Pro informaci při redukci vysokého tlaku na středotlak se vzduch ochladí -36C.

Technické vysvětlení pro uživatele, základní informace:

1 st. redukuje vysoký tlak z lahve na střední a 2 st. dodává dýchatelnou směs pod tlakem okolí v kterém se potápěč pohybuje. Důležitou funkci je Venturiho páčka a kolečko dodávky vzduchu mít vždy otevřené na max. Kdy ne vás naučí váš instruktor.  

2 stupeň je nastaven na tzv. Over balance – přetlak nebo nádechový odpor, jak to chceme nazývat. Je to zpravidla (20-40 mm H2O, 1,5-2 bary) to je správné nastavení nádechového odporu. Pokud by toto nastavení 2st. ztratil tak se buď velmi špatně nadechnete nebo bude ucházet. Potom se projeví fyzikální zákon a našich 9-10 bar + tlak okolí bude v 2 st. redukován na tlak okolní hloubky až při nádechu. Okolní tlak působí na nádechovou membránu a tím také na vzduch který se dostává do prostoru těla 2. stupně, než ho potápěč vdechne.

Pokračování, příště: