Létání po potápění je rizikem. Chcete letět domů po několika dnech potápění? Bydlíte vysoko v horách? Chcete se potápět, ano ale POZOR, tím se na Vás vztahují i rizika, neberte to na lehkou váhu. Podle nejnovějších výzkumů je změna nadmořské výšky po potápění větší než 700 metrů stejné riziko, jako odlet domů letadlem.

Pro potápěče bude vždy nejbezpečnější, když před výstupem do hor nebo odletem domů letadlem počkáte 24 hodin. Však pravidla stanovená DAN a společností pro podvodní a hyperbarickou medicínu (Undersea and Hyperbaric Medical Society) jsou následující:

Po jednom ponoru do hloubky bez nutné dekompresní přestávky 12 hodin neměnit nadmořskou výšku (700 m).

Po opakovaných ponorech nebo několika dnech potápění 18 hodin neměnit nadmořskou výšku (700 m).

Po dekompresních ponorech více než 18 hodin ( 700 m ).

Zdroj: DAN Europe