Mořská hvězdice Trnová koruna je běžně k potkání na útesech v Rudém moři, jak se píše níže v článku DAN, dávejte si velký pozor na kontakt s touto velmi jedovatou hvězdicí. Její červená až fialová barva je velmi nápadná a hvězdice je poseta spoustou jedových trnů. Hvězdici rádi používají fotografové k focení poutavých obrázků reefů. Ještě hezčí je když je poblíž potápěč. Pozor u takového focení se můžete nechtěně opřít o mořskou hvězdici. Osobně jsem ji viděl již mnohokrát, je tak hezká až by to bolelo.

Mořský ježek

První pomoc, která se používá při píchnutí mořskou hvězdicí se dá použít i pro píchnutí mořským ježkem, což je mnohem častější úraz. Postižení jsou hodně šnorchlaři, koupající se a nejen potápěči. Lidé vlastní neopatrností často šlápnou na mořského ježka. Pro nás se toto nejčastěji stává v Chorvatsku. A malér je na světě. Jediné štěstí u zalomení bodlin mořského ježka je , že bodliny nemají žádný jed. Jen se těžko vyndávají. Jejich vápníková struktura se pořád ulamuje .

Mořská hvězdice

Celý článek nedotýkat se mořské trnové koruny naleznete zde.

První pomoc:

Ponořit postižené místo do horké vody.

Odstranit bodliny hvězdice z rány.

Desinfikovat postižené místo a jeho okolí.

Vyhledat lékařskou pomoc. ( být pojištěn )

Kortizonova mast, antibiotika, kortizony.

Stejnou první pomoc můžete použít i pro píchnutí mořským ježkem.

Kontakt na instruktora: